Za pośrednictwem naszego serwisu możecie Państwo dokonać bezpośredniej rezerwacji online. Natychmiastowa rezerwacja on-line apartamentów to gwarancja, że po zakończonej rezerwacji i dokonaniu płatności apartament został faktycznie zarezerwowany. Cały proces rezerwacji usługi (od wyszukania, przez rezerwację, płatność po otrzymanie vouchera) nie powinien trwać dłużej niż 3 minuty. System sam blokuje zarezerwowane Apartamenty. Bezpośrednio po zakończeniu rezerwacji na Państwa adres e-mail system przesyła voucher, z którym należ udać się  pod wskazany adres biura , uprzednio kontaktując sie ze wskazaną osoba przekazującą klucze od apartamentu.

Warunki krótkoterminowego wynajmu nieruchomości w P&O Apartments

Minimalny okres wynajmu nieruchomosci:

- standardowe apartamenty/nieruchomosci - minimum 2 dni ( 1 dzień za dopłatą ) 

- apartamenty/nieruchomości o dużej powierzchni - minimum 4 dni

- apartamenty/wille/nieruchomosci wakacyjnie - minimum 7 dni  , 

- wybrane apartamenty dostępie na jedną dobę za dopłatą

- W przypadku zagubienia kluczy pobierana jest opłata w wysokości 400 PLN.

- W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna (gotówką lub karta) zwracana po opuszczeniu mieszkania (w wypadku płatności gotówką jest ona zwracana przelewem do 10 dni po wyjeździe lub na życzenie w dzień wyjazdu po godzinie 16; w wypadku płatności kartą jest dokonywana blokada środków na okres 7 dni roboczych - zwolnienie blokady następuje automatycznie).

Warunki rezerwacji :

Zaliczka w wysokości 30%-100% całkowitej kwoty płatna przed przyjazdem przelewem bankowym lub kartą kredytową bądź gotówką w biurze

Sprzątanie podstawowe wliczone w cenę: TYLKO PO WYJEZDZIE

Sprzątanie dodatkowe płatne 120 pln

Woda, gaz, elektryczność: ZAWARTE SĄ W CENIE

Odbiór kluczy odbywa sie w biurze na ulicy Corazziego 4 , opcjonalnie apartamencie po uprzednim umówieniu i dopłatą.

Zwierzęta domowe : NIE SĄ AKCEPTOWANE / W WYBRANYCH APARTAMENTACH - TAK - po uzgodnieniu

Palenie tytoniu: BEZWZGLEDNIE ZAKAZANE , w przyadku stwierdzenia obowiązuje kara umowna 400pln/100 eur 

Ułatwienia dla niepełnosprawnych: BRAK

Restrykcje wiekowe: TYLKO OSOBY DOROSŁE POWYŻEJ 18 ROKU , DZIECI POD OPIEKĄ DOROSŁYCH

Warunki czasowe wykwaterowania : PRZYJAZD/WYJAZD PRZED 8.00 RANO LUB PO 22.00  PŁATNY DODATKOWO 120 pln

Pamiętajcie że nie jesteśmy serwisem 24-godzinnym , w godzinach nocnych nie obsługujemy klientów.  

W przypadku skrócenia okresu wynajmu, opłata za nie wykorzystany okres nie jest zwracana.

Rezerwacja nieopłacona w ciągu 3 godzin od daty złożenia rezerwacji uważana jest za rezerwację wstępną i po tym terminie zostanie automatycznie anulowana. Jeżeli z powodów technicznych nie macie Panstwo możliwości zapłacic online, prosimy o kontakt , rezerwacja wstępna zostanie przedłużona. 

W przypadku skrócenia pobytu, opłata za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

Rezerwacja

Rezerwacja może być dokonana równiez mailowo lub telefonicznie.

Dokonanie rezerwacj jest jednoznaczne z zaakceptowanien regulaminu i warunków  wynajmu.

Odpowiedzialność 

Niniejszym informujemy, że firma czyni wszelkie starania, aby na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia apartamentów/nieruchomości jak również jego stanu, oraz dokonuje czynności w celu utrzymania ich standardu. P&OApartments/Officemedia s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany stanu nieruchomości, wyposażenia, jego standardu, na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy, rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała, choroby, śmierć gości apartamentów oraz ich straty materialne oraz dodatkowe koszta lub niewygody spowodowane podczas pobytu w lokalu albo w związku z pobytem w nim, wynikające ze stanu lokalu/nieruchomości, stanu instalacji elektrycznej, hydrauliki, warunków atmosferycznych czy zaniedbań właściciela. Dodatkowo firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie mienie gości, rzeczy osobiste gości, samochód i jego zawartość podczas pobytu, oraz wszelkie inne rzeczy przechowywane w apartamentach. P&OApartments/Officemedia S.C. nie odpowiada za utracone korzyści gości.
Goście  zobowiązują się, że w przypadku, w którym jakakolwiek osoba trzecia wystąpiłaby przeciwko P&OApartments/Officemedia s.c.  z jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem w związku z uszkodzeniem ciała, wywołaniem rozstroju zdrowia lub śmiercią jakiejkolwiek osoby, która w momencie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub śmierci przebywała na terenie mieszkania, bądź podjęłaby względem Firmy inne działania mające na celu pociągnięcie jej do odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub śmierci takiej osoby, Goście zaspokoją roszczenia, spełnią żądania takiej osoby trzeciej lub zwolnią P&OApartments/Officemedia s.c.od obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 
Goście będą odpowiedzialni za wszelkie szkody lub zniszczenia powstałe w ich mieniu lub mieniu jakichkolwiek innych osób/podmiotów, przebywających w apartamentach. Goście zobowiązują się, że w przypadku, w którym jakakolwiek osoba trzecia wystąpiłaby przeciwko Firmie z jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem dotyczącym naprawienia szkody lub zniszczenia w mieniu takiej osoby lub jakichkolwiek innych osób/podmiotów, bądź podjęłaby względem Firmy inne działania mające na celu pociągnięcie jej do odpowiedzialności z tytułu powstałej szkody lub zniszczenia w mieniu gości lub jakichkolwiek innych osób/podmiotów,  goście zaspokoją roszczenia, spełnią żądania takiej osoby trzeciej lub zwolnią Firmę od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

Goście naprawią wszelką szkodę wyrządzoną w apartamencie, na podstawie stawek za sprzęt/meble/wyposażenie określonych przez P&OApartments/Officemedia s.c.. Goście zgadzają się na wycenę szkód dokonaną przez Firmę i zobowiązują się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów wobec dokonanej wyceny. Goście zobowiązują się dokonać bezwarunkowej akceptacji kosztów powstałych szkód w apartamencie oraz zrzekają się wszelkich roszczeń oraz sprzeciwów co do wyceny szkód. W przypadku zaistniałych szkód spowodowanych przez Gości , Goście zobowiązują się pokryć koszty zniszczeń lub strat w wyposażeniu. P&O Apartmets/Officemedia s.c. potrąca kwotę oszacowanej szkody z wpłaconej gotówkowej kaucji gwarancyjnej . Goście niniejszym wyrażają zgodę na takie potrącenie. W sytuacji gdyby kaucja nie była wystarczająca na pokrycie szkód, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkód i wyraża zgodę na obciążenie swojej karty kredytowej kwotą odpowiadającą wartości zaistniałych szkód.

W przypadku spowodowania szkód lub/i naruszenia regulaminu  naliczone zostaną dodatkowe kary umowne, za każdy przypadek naruszenia regulaminu, nie wyłączona jest możliwość dochodzenia osobno odszkodowania ponad wartość kar umownych .

Ponadto Firma jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej oraz wartości innych szkód, nie możliwych do wyceny w momencie ich likwidacji

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - REGULAMIN, WARUNKI KORZYSTANIA Z MIESZKAŃ

Rezerwacja online wstępna

Wstępnej rezerwacji można dokonać wypełniając na stronie formularz rezerwacji, dostępny przy stronie każdej nieruchomości/mieszkania "rezerwuj" lub w zakładce "rezerwuj" w menu

Po wypełnieniu formularza system automatycznie wyliczy kwotę do zapłaty.

Na tym etapie można dokonać rezerwacji wstępnej lub rezerwacji on- line

W obydwu przypadkach, otrzymacie Państwo potwierdzenie e-mail o złożeniu rezerwacji.

Wstępna rezerwacja obowiązuje 3 godziny, w tym czasie powinna być dokonana płatność zaliczki poprzez nasz serwis.  Po upływie 3 godzin dostępność mieszkania jest zwalniana w kalendarzu dostępności i oznaczana jest w systemie jako przeterminowana, o czym zostaniecie Państwo automatycznie powiadomieni przez system. Można przedłużyć czas obowiązywania wstępnej rezerwacji o dowolny okres, w tym celu  prosimy o kontakt z naszym działem rezerwacji . Jeśli będziecie Państwo dokonywać płatności przelewem bankowym lub na podstawie faktury proforma, prosimy o kontakt, wówczas przedłużymy czas obowiązywania wstępnej rezerwacji.

Status wstępnej rezerwacji można zmienić na " zarezerwowane" dokonując wpłaty zaliczki poprzez nasz system rezerwacji, do którego link znajdziecie Państwo w wycenie przesłanej na adres e-mail podany podczas procesu rezerwacji.

Dla firm rezerwujących mieszkania istnieje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania wstępnej rezerwacji i wystawienie faktury proforma jeśli jest potrzebna do dokonania wpłaty zaliczki .

Rezerwacja on-line   

Bezpośredniej rezerwacji można dokonać zaznaczając przy wybranym apartamencie pole "Rezerwuj" a następnie wypełniając formularz rezerwacji. System automatycznie wyliczy cenę i przeprowadzi Państwa przez proces rezerwacji i płatności. Przy rezerwacji pełnej wymagana jest wpłata minimum 50%  należnej kwoty. Po dokonaniu płatności natychmiast otrzymacie Państwo na podany w formularzu rezerwacji e-mail potwierdzenie rezerwacji i voucher będący ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji wraz z adresem apartamentu i  osobą kontaktową przekazująca klucze.

Ceny

1.Podane na stronie ceny są cenami brutto dla osób prywatnych i firm zawierają 8% VAT i dotycza uslug noclegowych. Na cene sklada sie oplata za usluge noclegowa plus oplata za koncowe sprzatanie .

2. Przy wynajmie na cele inne niz noclegowe doliczamy do cen netto 23%VAT

Płatność Akceptujemy następujące formy płatności: - Przelew - Gotówka

- Karty Kredytowe

- Transakcje DotPay

- American Expres

Płatności można dokonywać on-line poprzez stronę nasz serwis za pośrednictwem serwisu bezpiecznych płatności internetowych DotPay - www.dotpay.eu DotPay.pl stosuje najbardziej zaawansowane ze wszystkich serwisów obsługi płatności w Polsce rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo transakcji dokonywanych on-line. Serwis posiada certyfikaty bezpieczeństwa najbardziej znanych i renomowanych instytucji na świecie, oraz posługuje się wysokiej klasy zabezpieczeniami, m. in. dzięki temu gwarantuje: poufność wprowadzanych do systemu danych, szyfrowanie komunikacji między klientem a serwerem, zabezpieczenie 3D Secure przy płatnościach karta kredytową, najnowocześniejsze systemy monitorowania transakcji on-line ograniczający ryzyko wyłudzeń, Jako jedyny serwis tego typu w Polsce ubezpiecza transakcje swoich użytkowników na łączną kwotę 1.000.000 pln

 

Przekazanie i zdanie Lokalu

1. Przekazanie kluczy do lokalu następuje w dniu rozpoczecia wynajmu bezpośrednio w wynajmowanym lokalu/apartamencie /nieruchomosci w obecności naszego przedstawiciela (na życzenie i za dodatkową opłatą) lub  w naszym biurze. 

Wydanie lokalu/nieruchomosci następuje poprzez:

- Uregulowanie pełnej należności za wynajem przez najemcę w chwili przekazania kluczy - Wpłacenie kaucji zwrotnej

- Przekazanie kluczy do lokalu/apartamentu/nieruchomosci następujące na podstawie dowodu osobistego lub paszportu

Okres najmu i przedłużenie pobytu

1. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Najemca powinien zgłosić przedstawicielowi do godziny 17.00 dnia poprzedzającego dzień opuszczenia apartamentu. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględnione zostaną w miarę posiadanych możliwości.

 

Odwołanie Rezerwacji i skrócenie okresu pobytu

W przypadku anulowania rezerwacji do 21 dni przed datą przyjazdu, nie obciążamy Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji.

W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie, do 14 dni przed przyjazdem, obciążymy Gościa kwotą w wysokości 30 procent wartości rezerwacji.

W przypadku anulowania rezerwacji do 7 dni przed datą przyjazdu, obciążymy Gościa sumą w wysokości 50 procent wartości rezerwacji.

W przypadku anulowania rezerwacji po terminie 7 dni, nie anulowania rezerwacji bądź niepojawienia się, obciążymy Klienta pełną opłatą za zarezerwowany pobyt.

Nie zwracamy kosztów za nie wykorzystany lub skrócony pobyt.

Prawa, Obowiązki ,Odpowiedzialność

P&O Apartments OfficeMedia ma obowiązek zapewnić:

1. warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa w apartamencie

2. Nie ponosimy odpowiedzialnośći za utratę lub uszkodzenie rzeczy na terenie apartamentu /nieruchomości przez osoby tam zameldowane .

3. Najemca powinien zawiadomić przedstawiciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. Odpowiedzialność P&O Apartments OfficeMedia z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.

5. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentów OfficeMedia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

6. Najemca nie może przekazywać apartamentu/nieruchomości osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

7.W apartamencie może przebywać tylko taka ilość osób jaka była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji lub przed przyjazdem

8. W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.

9. Nie zwaracamy kwot za nie wykorzystny lub skrócony pobyt

10.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o podobnym lub wyższym standardzie i w podobnej lokalizacji w tej samej cenie .

11.W uzasadnionych przypadkach wynajmujący/goscie zobowiązują się do udostepnienia mieszkania obsłudze P&O Apartments w dowolnym momencie po uprzednim podaniu terminu przez Obsługę P&O Apartments.

Warunki korzystania z mieszkań

1. W mieszkaniu nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji .

2. W mieszkaniach obowiązuje cisza nocna w godzinach 21.00- 07.00

3. Niedozwolone jest w mieszkaniach organizowanie przyjęć, imprez okolicznościowych, głośne słuchanie muzyki itp., zachowania zakłócające spokój

3. Nie dopuszcza się rejestracji w mieszkaniu działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza  związanej z przyjmowaniem klientów.

4.  Mieszkanie nie może być podnajmowane osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniane.

5.  Powyższe postanowienia nie są naruszane jeżeli Najemca wynajął  mieszkanie w celu stałego lub okresowego udostępniane go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, co powinno być uprzednio zgłoszone.

6.  Powyższe postanowienia nie są naruszane w przypadku   organizowania w mieszkaniu dyskretnych spotkań biznesowych, o ile nie wystąpią znamiona wykorzystywania mieszkania dla prowadzenia działalności związanej z przyjmowaniem  klientów, co powinno być uprzednio zgłoszone.

7.  Wynajmujący w dacie przekazania mieszkania wyda Najemcy  klucze. W przypadku ich  zagubienia bądź zniszczenia   Wynajmujący za dodatkową odpłatnością wyda dodatkowy komplet kluczy. Najemca nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do. Najemca może otrzymać  drugi komplet kluczy, po  zwróceniu  się  do  Wynajmującego  ze stosownym wnioskiem.

8.  Najemca nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w mieszkaniu.

9.  Najemca zobowiązuje się do korzystania z mieszkania oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

10. Mieszkznaie nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych, spotkań biznesowych , imprez towarzyskich, sesji zdjęciowych, nagrań video bez zgody i oddzielnej wyceny  przez P&O Apartments. W przypadku stwierdzenia wykorzystania lokalu do w/w celow obowiązuje opłata 7.000 pln za każdy dzień najmu.

 

Ogólne przepisy Porządkowe

1.  Najemca zobowiązuje się do  korzystania z mieszkania w taki sposób, aby nie naruszać praw pozostałych lokatorów do prywatności i spokoju.

2.  Najemca jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku   przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

3.  Najemca zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników, ulic,  trawników.

4.  Na klatkach schodowych w budynkach oraz w mieszkaniu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

5.  Najemca nie może, bez zgody Wynajmującego, utrzymywać  ani przechowywać zwierząt w  mieszkaniu.

6.  Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o powstałych     uszkodzeniach w mieszkaniu bądź w jego wyposażeniu.

7.  Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Najemca lub osoby trzecie przebywające z Najemcą w mieszkaniu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń. Jeżeli sprawcą będzie Najemca bądź osoba trzecia, za którą ponosi odpowiedzialność, Wynajmujący  ma prawo do pokrycia szkody z otrzymanej kaucji. W takim razie Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia kaucji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pokryciu szkody z kaucji. W przypadku niewykrycia sprawcy do naprawienia szkód zobowiązani są wszyscy Najemcy w równych częściach. Odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna. .

8.  Mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Najemcę na  podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący  nie  ponosi odpowiedzialności  za  utratę lub uszkodzenie  rzeczy   wniesionych przez Najemcę  lub inne osoby korzystające  z Mieszkania. W szczególności  nie ponosi  wobec Najemcy odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu  cywilnego .

Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji na naszych stronach internetowych Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych .  Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

P&O Apartments szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się przechowywać informacje o Tobie w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Wejście na naszą stronę internetową jest równoznaczne ze zgodą na naszą politykę dotyczącą ochrony danych osobowych, w szczególności o wykorzystaniu tych informacji, o których mowa poniżej.


Przy dokonywaniu rezerwacji usług noclegowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Klienta. Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia (lub zostaje wpisany do systemu rezerwacji) w formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług noclegowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email  oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient podczas meldowania proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Klienci, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe od P&O Apartments w formie wiadomości e – mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzu rejestracyjnym.
Dane osobowe mogą być gromadzone przez P&O Apartments również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, rejestracja w programach lojalnościowych, formularz kontaktowy).


Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług noclegowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez P&O Apartments  dla celów marketingu własnych usług / produktów. Marketing własnych usług / produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e – mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione P&O Apartments i podczas rezerwacji on-line bądź przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w recepcji P&O Apartments. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.
P&O Apartments zobowiązuje się nie przekazywać osobistych informacji o Użytkowniku osobom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


P&O Apartments nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń P&O Apartments  w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Klienta.
 Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.
P&O Apartments  zobowiązuje się także nie przekazywać danych osobowych krajom nie objętym Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. oraz przetwarzać dane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Odstępstwem od tych zasad będzie wyłącznie zgoda wyrażona przez Użytkownika.


Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witryny internetowe P&O Apartments mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. P&O Apartments stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem.

Żadne dane osobowe nie będą wyjawiane osobom trzecim inaczej, niż w wyżej opisanej sytuacji, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na ich ujawnienie. P&O Apartments może ujawnić dane osobowe tylko w sytuacji nakazanej przez prawo, w celu przeciwdziałania niebezpieczeństwu publicznemu oraz jako pomoc w dochodzeniu kryminalnym.

Prawo do dostępu, zmiany, skasowania lub zablokowania danych osobowych

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu oraz prawo do zmiany, skasowania oraz zablokowania swoich danych osobowych, która są przechowywane i przetwarzane przez P&O Apartments. Użytkownik ma także prawo w każdym momencie do pełnego lub częściowego wycofania zgody na przetwarzanie w przyszłości swoich danych przez P&O Apartments. Można to zrobić poprzez Internet pod adresem:

privacy@pandoapartments.eu

albo listownie na adres:

OFFICEMEDIA S.C , 00-082 Warszawa , ul/ Antoniego Corazziego 4 lok u8

Postanowienia ogólne W kwestiach nie ujętych w poniższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.