doradztwo biznesowo inwestycyjne, nieruchomości inwestycyjne, optymalizacja podatkowa i zus, spółki ofshorowe .

Zakres usług

1.

Nieruchomosci Inwestycyjne w Polsce, UK,  Hiszpanii

Wiecej Informacji:olaf.rogalski@officemedia.pl

2.

Otymalizacja ZUS

Więcej informacji : LINK Optymalizacja ZUS

 

3. Spółko Ofshorowe
Pod pojęciem "spółek offshorowe" rozumie się pewien typ osób prawnych, które mogą być zakładane w państwach zaliczanych do kategorii "rajów podatkowych". Typowe jurysdykcje, w których możemy założyć spółki offshore to: Anguilla, Bahamy, Barbados, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Mauritius, Nevis, Panama, Samoa, Seszele, St. Vincent, Wyspy Marshalla.

Przepisy regulujące działalność spółek offshore są tak skonstruowane, aby zapewnić inwestorom zagranicznym maksimum korzyści podatkowych, wysoki stopień poufności oraz elastyczną formułę prowadzenia działalności, przy zachowaniu minimum obowiązków administracyjnych.
Niektóre z rajów podatkowych oferują całkowite zwolnienie z podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług pobieranych w miejscu siedziby spółki (co nie wyklucza opodatkowania w miejscu osiągnięcia dochodu/dokonania obrotu).
Jednocześnie, w odniesieniu do pewnych rodzajów osób prawnych zarejestrowanych w niektórych rajach podatkowych:

1) brak jest obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
2) brak jest obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych organom administracji państwowej,
3) istnieje możliwość powoływania osób prawnych do zarządu,
4) istnieje możliwość odbywania posiedzeń zarządu poza granicami państwa macierzystego,
5) brak jest obowiązku ujawnienia udziałowców w oficjalnym rejestrze
 
Pomimo dużych odległości geograficznych spółka offshore jest dla klienta łatwa w zarządzaniu i jej utrzymanie wymaga od właściciela nie większych formalności niż utrzymanie spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Polsce.

Ponieważ niektóre spółki offshore nie mają żadnych obowiązków sprawozdawczych, a w innych wypadkach obowiązki te są ograniczone do minimum, to obsługa administracyjna spółki ma charakter szczątkowy i nie wymaga utrzymania za granicą stałego biura, ani bieżących kontaktów z organami lokalnej władzy publicznej.
Mówiąc w pewnym uproszczeniu - taka spółka to spoczywający w sejfie klienta segregator z dokumentami.
 
Zakres usług  jest tak skonstruowany, aby podmioty, które są zakładane działały metodą "plug and play", co oznacza, że klienci otrzymują w pełni funkcjonalną strukturę korporacyjną, którą można zdalnie zarządzać z Polski, bez konieczności odbywania wyjazdów zagranicznych, ponoszenia dodatkowych kosztów, bądź posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu zagranicznego prawa handlowego.
 
W praktyce spółka offshore może udzielić konkretnej osobie fizycznej (np. klientowi który zakłada taką spółkę) notarialnego pełnomocnictwa do zarządu całym swoim majątkiem, zaś wszystkie podmioty i osoby zaangażowane w proces rejestrowy składają pisemne oświadczenie, iż działają wyłącznie na zlecenie powiernicze tej osoby i nie roszczą sobie żadnych praw do fundacji bądź jej majątku.

Warto też pamiętać, że spółka z siedzibą w egzotycznym raju podatkowym wcale nie musi lokować swojego majątku w kraju, gdzie znajduje się jej siedziba, ale może korzystać z usług reprezentującej najwyższy na świecie poziom bankowości szwajcarskiej czy austriackiej. Klient nie odczuwa więc w praktyce żadnych ryzyk związanych z odległościami geograficznymi, różnicami kulturowymi, czy zmianami politycznymi w kraju siedziby spółki.
Z drugiej strony, należy pamiętać, że operacja przeniesienia centrum opodatkowanej aktywności do raju podatkowego wymaga bardzo uważnej i ostrożnej analizy z punktu widzenia lokalnego prawa podatkowego, m. in. z uwagi na fakt, iż siedziba rejestrowa spółki niekoniecznie tożsama jest z jej rezydencją podatkową. Dlatego też sama rejestracja spółki offshore, nie może zastąpić profesjonalnie przeprowadzonej optymalizacji finansowej, dokonanej przy wykorzystaniu takiej spółki.
 
Publikacje
 
 
Minimalne podatki maksymalna poufność >>
 
Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.
 

Raj na ziemi >>>

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

 
Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

 
W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

 
Liechtenstein lepszy od Warszawy >>>

 
Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków >>>
 
Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...