Maintenance & Repairs Service

Podstawą prawidłowego funkcjonowania każdej nieruchomości jest sprawny i skuteczny serwis techniczny. W ramach obsługi nieruchomości prowadzimy serwis oraz usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji grzewczych, instalacji elektryczno-oświetleniowych i wentylacyjnych.

Zatrudniamy jedynie wykwalifikowanych pracowników technicznych, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie. Ze swojej strony zapewniamy bieżącą kontrolę stanu technicznego obsługiwanej nieruchomości oraz wizję lokalną przy przyjęciu nowego lokalu.

 

Zakres czynności:

- dozór i naprawa wyposażenia technicznego nieruchomości

- konsultacje oraz doradztwo techniczne

- świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami

- zapewnienie bezpośredniego serwisu technicznego codziennie w ustalonych wcześniej godzinach

- zapewnienie profesjonalnych narzędzi i drobnych materiałów

- prace malarskie oraz likwidacja ubytków w ścianach

- naprawa zamków i ich wymiana

- drobne prace remontowe

- sugerowanie ulepszeń, które mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów utrzymania nieruchomości

- zgłaszanie niekorzystnych zjawisk stanowiących zagrożenie dla poprawnego funkcjonowania instalacji technicznych

- wyposażenie pracowników w jednolite, estetyczne ubrania służbowe.

 

Propozycja cenowa

Proponowany koszt usług z dojazdem na terenie Warszawy to:

- 150 zł netto przy: usunięcie drobnych usterek w sprzęcie, drobnych ubytków w meblach, naprawa zamków (o ile jest możliwa do wykonania), karniszy, baterii łazienkowych, drobne prace hydrauliczne, drobne prace elektryczne

- wycena indywidualna przy: poważniejsze naprawy, remonty, malowania, wymiana baterii łazienkowych, prace modernizacyjne.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Podatek należny będzie doliczony każdorazowo do wystawianej faktury.