W obecjeh styuacji zagrożenia epidemia i nie wystarczającą ilością miejsc w szpitalach, wiele krajów może wykorzystywac  inne miesca zakwatyerowania na cele kwarantanny : mieszkania,  hotele ,kwatery ,pensjonaty, apartamenty . W Hiszpanii na Costa Del Sol siec hoteli ILUNION przekazała wszystkie swoje łóżka na potrzeby kwarantanny.  Liczymy że Poskie hotele pójdą tym śladem.. 

 

Informacyjnie przedstawiamy obowiązyjące w Polsce wymogi sanitarne dotyczące miejsc oraz zasad przeprowadzania kwarantanny ze wskazaniem osób, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń wymagających systematycznej lub tylko końcowej dekontaminacji.

 

 

1.   Zasady ogólne:

 

a)   Kwarantanna ma za zadanie odseparowanie , ograniczenie przepływu osób które miały kontakt z czynnikami zakaźnymi lecz jeszcze nie zachorowały i mogą być roznosicielami chorób zakaźnych.

 

b)  Kwarantanna powinna objąć osoby, które nie są chore ale miały kontakt:

-  z krwią, płynami ustrojowymi lub zwłokami chorego lub podejrzanego o chorobę EVD,

-  bezpośredni ( dotykanie nietoperzy , gryzoni, ssaków naczelnych lub ich zwłok ) na terenach endemicznego występowania choroby,

-  przebywały na terenach objętych ogniskiem EVD.

 

c)      Kwarantanna może przebiegać w wyznaczonych do tego miejscach lub w warunkach domowych ( w warunkach domowych tylko wtedy gdy podlegający kwarantannie zamieszkuje sam ). Do celów kwarantanny można wykorzystać miejsca w szpitalach zakaźnych w odniesieniu do pojedynczych przypadków.

 

Jeśli kwarantannie podlega więcej osób powinny być przeznaczone do tego celu najlepiej wolnostojące budynki lub wydzielone na stałe części budynków z osobnym wyjściem na  zewnątrz, najlepiej  oddalone  od  ruchliwych  ciągów  komunikacyjnych ( np. hotele).

 

Wymagane odosobnienie rodzi problemy natury psychologicznej. W przypadku kwarantanny zatrzymani zostaną ludzie nie mający żadnych objawów chorobowych,którzy nagle zostali oderwani od swoich bliskich, miejsc pracy, pozbawieni możliwości kontynuowania wielu istotnych zajęć.

 

2.   Uwarunkowania organizacyjne, socjalne i sanitarne kwarantanny:

 

a)  W budynku przeznaczonym do odbywania kwarantanny powinny znajdować się :

-sypialnie ( możliwość skorzystania z telefonu lub innego urządzenia/systemu pozwalającemu na komunikację z otoczeniem zewnętrznym),

-magazyn odzieży ochronnej,

-magazyn środków do mycia i dezynfekcji,

-pralnia,

-brudownik,

-dział żywienia- kuchnia lub pomieszczenie do porcjowania i wydawania żywności (w przypadku cateringu) ; uwaga: używanie naczyń i sztućców wyłącznie jednorazowego użytku.

-pomieszczenia do czasowego przechowywania worków z nieczystościami stałymi/wywożenie nieczystości do utylizacji najlepiej raz dziennie/

-śluza zorganizowana przed wyjściem z całego obiektu (dekontaminacja osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą odbywająca kwarantannę).

 

Sypialnie powinny być wyposażone w pełen węzeł sanitarny z ciepłą i zimną wodą. Ponadto w sypialni powinno znajdować się: łóżko, szafa na odzież, stół lub biurko, krzesło, podgrzewacz do posiłków, lodówka, termometr do mierzenia temperatury ciała oraz pojemnik na nieczystości stałe a także pościel, środki higieny osobistej i wirusobójcze środki dezynfekcyjne (do dezynfekcji sanitariatu i mydła do dezynfekcji rąk), ręczniki jednorazowego użycia, worki na nieczystości stałe i worki na odzież do prania

 

b)  W ośrodku kwarantannowym należy zorganizować odpowiednie warunki socjalne ( wyżywienie , usługi pralnicze, sprzątanie i dekontaminacja).

 

c)      W ośrodku kwarantannowym musi być wyznaczony personel który będzie sprawował opiekę medyczną nad osobami podlegającymi kwarantannie ( np. lekarz, pielęgniarka , psycholog).

Należy wyznaczyć osoby, które będą sprzątać i przeprowadzać zabiegi dekontaminacji, względnie przeszkolić w tym zakresie osobę podlegającą kwarantannie (włączanie lampy UV, stosowanie środków wirusobójczych do dezynfekcji w toalecie, dezynfekcji powierzchni stałych oraz dezynfekcji rąk

 

d)      Wirus jest wrażliwy na działanie wirusobójczych środków dezynfekcyjnych zarejestrowanych dla obszaru medycznego stosowanych zgodnie z zaleceniami producenta.

 

e)     Podawanie gotowych posiłków w zamkniętych pojemnikach ( posiłki należy przechowywać w lodówce z możliwością podgrzania na podgrzewaczu) może odbywać się raz dziennie przez wyznaczoną do tego osobę. Usuwanie nieczystości stałych może odbywać się w tym samym czasie.

 

f)     Nieczystości stałe muszą być segregowane na miejscu przez odbywającego kwarantannę i przekazywane w podwójnych foliowych workach wyznaczonej osobie, która następnie przekazuje je do pomieszczenia przeznaczonego do czasowego przechowywania tych nieczystości. Nieczystości płynne należy traktować tak jak nieczystości płynne komunalne, tzn. mogą być odprowadzane do systemu kanalizacji.

 

g)   Przekazywanie odzieży do prania może odbywać się raz w tygodniu w podwójnych workach foliowych wyznaczonej osobie.

 

h)   Należy pamiętać o tym aby na każdym etapie postępowania ograniczać ilość osób kontaktujących się z odbywającym kwarantannę.

Przy kontakcie z osobą bezobjawową, podejrzaną o zakażenie należy każdorazowo zastosować następujące środki ochrony : nienasiąkliwy kombinezon ochrony biologicznej jednorazowego użytku z długimi rękawami, kapturem osłaniającym włosy, rękawiczki jednorazowego użytku, maseczka na twarz z filtrem klasy 3 lub klasy 2 tzw. FFP3, FFP2 lub maseczka chirurgiczna oraz okulary ochronne.

 

 

3.      Postępowanie w przypadku ujawnienia o osoby poddanej kwarantannie objawów zarażenia:

 

a)      Osoba podlegająca kwarantannie powinna dwa razy dziennie mierzyć temperaturę ciała a w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów: gorączka > 38,6° C, silny ból głowy, bóle mięśni, wymioty, biegunka, ból brzucha, niemające innych przyczyn samoistne krwawienia / wylewy krwi ( np. podskórne w obrębie błon śluzowych, siniaki bez wcześniejszego urazu) powinna poinformować o tym telefonicznie  osobę  wyznaczoną  do  kontaktu  (np. wyznaczoną pielęgniarkę która powiadomi właściwego wyznaczonego lekarza).

 

b)     Lekarz powinien dokonać oceny ryzyka narażenia na zakażenie i wdrożyć instrukcję przyjęcia i dalszego postępowania personelu medycznego w przypadku zgłoszenia się pacjenta z objawami wirusa EBOLA.

 

c)      Wszyscy uczestnicy kwarantanny łącznie z personelem muszą poddać się kwarantannie   od   początku.   Należy    wykonać   zabiegi   dekontaminacji    sprzętu  i pomieszczeń , w Których przebywał przekazany do leczenia pacjent. Po całkowitym zakończeniu kwarantanny personel do tego wyznaczony wykona dekontaminację końcową.

 

 

 

4.  Reżim sanitarny i sposób transportu osób wskazanych do miejsc kwarantanny.

 

a)    Osoby bez objawów chorobowych, ale ze zgłoszonym przez nie narażeniem na zakażenie wirusem Ebola podlegają kwarantannie. Decyduje o tym lekarz , który dokonuje oceny ryzyka narażenia pacjenta na źródło zakażenia.

 

b)    Osoby bez objawów chorobowych nie są zakaźne. Mogą być przewiezione we wskazane miejsca kwarantanny specjalnie wydzielonym do tego transportem np. karetką transportową lub wydzielonym innym wieloosobowym pojazdem/ busem/.

 

c)    Przy kontakcie z osoba bezobjawową podejrzaną o zakażenie podczas transportu należy każdorazowo zastosować następujące środki ochrony : nienasiąkliwy kombinezon ochrony biologicznej jednorazowego użytku, rękawiczki jednorazowego użytku, maseczka na twarz z filtrem klasy 3 lub klasy 2 tzw. FFP3, FFP2 lub  maseczka chirurgiczna oraz okulary ochronne.

 

d)   Należy ograniczyć ilość osób kontaktujących się z odbywającymi kwarantannę. Do miejsca kwarantanny osoby podejrzane o zakażenie przewozi kierowca wydzielonym środkiem transportu.

 

e)        Po przewiezieniu wyżej wymienionych osób kierowca podlega zabiegom dekontaminacji  ,  a   odzież  ochronną  po  zdjęciu   przekazuje   do   utylizacji   zgodnie   z obowiązującą procedurą. Po przewiezieniu osób na miejsce kwarantanny środek transportu podlega dekontaminacji w wyznaczonym miejscu zgodnie z obowiązującą procedurą.