Trasa Turystyczna III Łazienki Królewskie – Pałac w Wilanowie

1.Gmach Sejmu i Senatu RP. Zespół budynków znajdujący się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 4/6/8, użytkowany przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.Budowa kompleksu rozpoczęła się w 1918 a rozbudowa kompleksu trwa do dzisiaj.

2.Zamek Ujazdowski. Jazdów to jedno z najstarszych miejsc w Warszawie. Znajdował się tutaj historyczny gród, skąd książę mazowiecki przeniósł dwór na Stare Miasto. Obecnie w Zamku swoją siedzibę ma Centrum Sztuki Współczesnej. Obecny Zamek wzniesiono na początku XVII wieku i wielokrotnie przebudowywano.

3.Park Łazienki Królewskie. Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Łazienkach jest najpiękniejszym układem przestrzennym Warszawy i jednym z najpiękniejszych w Europie, zachwycającym na równi zielenią jak architekturą. Zespół Pałacowo-Ogrodowy obejmuje park (76 ha przyrody w centrum miasta) oraz liczne obiekty zabytkowe. Park powstał po przekształceniu dawnego dziko rosnącego lasu, gdzie „przetrzymywano”  w naturalnych warunkach zwierzynę. W XVIII wieku Łazienki stały się najpiękniejszym układem przestrzennym Warszawy i jednym z najpiękniejszych w Europie, zachwycającym na równi zielenią jak architekturą. Od 50 lat, u stóp najsłynniejszego na świecie pomnika Fryderyka Chopina, w sezonie letnim, w soboty i niedziele odbywają się bezpłatne koncerty fortepianowe ściągające tłumy turystów i melomanów.

Pałac na Wyspie – perła polskiej architektury, jeden z symboli Warszawy, jest najważniejszym budynkiem na terenie Ogrodu. Jego historia jest ściśle związana z panowaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego – ostatniego króla Polski. To on podjął decyzję o rozbudowaniu małego pawilonu Łaźni Lubomirskiego i stworzeniu w tym miejscu jednej ze swoich rezydencji. Pałac, choć zniszczony, przetrwał II wojnę światową. Został ponownie udostępniony zwiedzającym w 1960 roku.

Biały Dom - Usytuowany przy Promenadzie Królewskiej, wzniesiony w 1774 roku wg projektu Dominika Merliniego, z polecenia Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zachowały się unikalne wnętrza z malowidłami groteskowymi w Sali Jadalnej, oryginalnymi tapetami chińskimi (z II poł. XVIII wieku) w Bawialni oraz Gabinetem w formie altany z malarską dekoracją Jana Bogumiła Plerscha. W Sypialni stoi autentyczne łoże króla.

Stara Pomarańczarnia.We wschodnim skrzydle znajduje się wspaniałe wnętrze, zaliczane do nielicznych na świecie przykładów autentycznego teatru dworskiego. Wnętrze wykonane jest z drewna a widownia, złożona z parteru i lóż, ma bogatą dekorację malarską.

Amfiteatr. Otwarty w rocznicę elekcji króla Stanisława Augusta, 7 września 1791 roku. Zbudowany wg projektu Jana Christiana Kamsetzera nad brzegiem stawu. Wzorowany jest na antycznych budowlach. Widownia przypomina teatr w Herkulanum i zwieńczona jest posągami słynnych dramaturgów, zaś scena imituje ruiny Forum Romanum. Oryginalnym rozwiązaniem jest oddzielenie widowni od sceny wodą.

4.Pałac Belwederski. Zbudowany w XVII wieku, od połowy XVIII wieku stanowił własność Stanisława Augusta Poniatowskiego, który założył tutaj manufakturę fajansów. W latach 1926-1935 w pałacu urzędował minister spraw wojskowych Józef Piłsudski. W latach 1939-1945 niemiecki gubernator Warszawy Ludwig Fischer, a następnie od 1945 roku Bolesław Bierut. Do 1994 roku pałac był siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie Belweder jest wykorzystywany do celów reprezentacyjnych, uroczystości o charakterze wojskowym oraz spotkań dyplomatycznych władz państwa z przywódcami zagranicznymi.

5. Pałac w Wilanowie. Pałac królewski w Warszawie, na Wilanowie Królewskim, barokowy, wzniesiony w latach 1681–1696 dla króla Jana III Sobieskiego według projektu Augustyna Locciego. Pałac wraz z otaczającym parkiem oraz zabudowaniami zachował niezmienioną formę architektoniczną, walory historyczne i artystyczne mimo zaborów, wojen i okupacji. Zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie jest również miejscem wydarzeń kulturalnych, koncertów i spotkań. Do najbardziej znanych imprez należą: Letnie Koncerty Królewskie w Ogrodzie Różanym oraz Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej.

 

Punkty gastronomiczne polskiej kuchnii na trasie turystycznej.

Amber Room

Al. Ujazdowskie 13

Biała Gęś

 

ul. Belwederska 18a

Dawne Smaki

ul. Nowy Świat 49

Specjały Regionalne

ul. Nowy Świat 44