Opóźniony rejs?

Odwołany rejs?

Odmowa przyjęcia na pokład?

Uzyskaj odszkodowanie do 600 Euro!

 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu pionierską usługę w zakresie ochrony praw pasażerskich, w następujących, zawinionych przez linie lotnicze przypadkach:
- odwołany rejs,
- opóźniony przylot do ostatecznego portu podróży o co najmniej 3 godziny,
- odmowa przyjęcia na pokład (overbooking).

 

Jeżeli w przeciągu roku przydarzył się Państwu jeden z powyżej opisanych przypadków przysługuje Państwu odszkodowanie do 600 Euro. Prosimy o kontakt pod adresem: prawnik@pandoapartments.eu

 

Wszelkie formalności załatwiane są przez Kancelarię Adwokacką współpracującą z P&O i w żaden sposób nie obciążają Państwa czasowo.
Wynagrodzenie, należne tylko w przypadku uzyskania odszkodowania, wynosi 25 procent kwoty odszkodowania powiększonego o podatek VAT . Usługa nie podlega żadnym innym opłatom. Mecenas będzie reprezentował Państwa w trakcie postępowania reklamacyjnego przed przewoźnikiem, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, bądź cywilnymi i stosownymi organami egzekucyjnymi po przesłaniu stosownego pełnomocnictwa.